کانون تبلیغاتی آرکا اٌکسین

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

وب سایت کانون تبلیغاتی آرکا اٌکسین  به مدیریت جناب آقای مصطفی فاضلی  می باشد . در زمینه معرفی و اراپه محصولات گرافیکی از قبیل تراکت / کارت ویزیت و … فعالیت مینماید

 که با استفاده از سیستم مدیریت محتوای  وردپرس اجرا شده است .

آدرس اینترنتی : http://arkaoxin.ir